Comanda Edició 2015 (català)

El llibre en paper té un preu de 12 € i les despeses d’enviament són 1 € que fan un total de 13 €. Una vegada fet l’ingrés el llibre s’enviarà per Correos. Els enviaments els fem els dissabtes i arriben en 2-6 dies hàbils. Omple el formulari i fes clic en el botó. Et redirigirà a una pàgina amb les dades per fer l’ingrés. També rebràs un correu amb les dades.

Comanda
  1. (obligatori)
  2. (obligatori)
  3. (obligatori)
  4. (obligatori)
  5. (obligatori)
  6. (obligatori)
  7. (un e-mail vàlid és obligatori)
  8. CAPTCHA
--