Mes: octubre 2022

Els interessos entorn de la propietat col·lectiva a França, segles XVIII-XIX.

Nadine Vivier, 2007

Des de fa uns vint anys, la manera de veure les propietats col·lectives ha canviat molt. En aquest article reprenc el cas francès, col·locant-lo dins del context europeu, perquè la comparació enriqueix l’anàlisi. Presento els interessos entorn de les propietats i els usos col·lectius a França, mostrant que l’enfocament ha estat renovat gràcies a l’afany de definir amb precisió tals béns (situació jurídica, dret d’usdefruit, etcètera).

Leer más